PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PO NASZEMU

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PO NASZEMU

Z czym kojarzy się pojęcie przedsiębiorczość? Najczęściej padającą odpowiedzią jest stwierdzenie, że przedsiębiorczość to biznes, własna firma, działalność gospodarcza, działania zmierzające do osiągnięcia zysku.

Gdy mówimy przedsiębiorcza kobieta z dużym prawdopodobieństwem wyobraźnia podsuwa Ci obraz prężnej bizneswoman w dopasowanym kostiumie i z aktówką w dłoni.

My chcemy Cię przekonać, że masz w sobie gen przedsiębiorczości, nawet jeśli nie masz nic wspólnego z biznesem.

Nie ma znaczenia, czym aktualnie się zajmujesz, uczysz się, pracujesz, prowadzisz swoją firmę. Jesteś zadowoloną z życia singielką, szczęśliwą żoną i matką, mieszkasz w mieście czy na wsi… To wszystko nie ogranicza Twojej przedsiębiorczości. Każdego dnia podejmujesz szereg działań i decyzji, które prowadzą Cię do określonego celu. Organizujesz czas swój i swojej rodziny, planujesz, zarządzasz posiadanymi zasobami, dbasz, by niczego Tobie i Twoim bliskim nie brakowało, by wszyscy byli zdrowi, podejmujesz wyzwania, stawiasz czoła przeciwnościom. Nie jest tak?

Pójdźmy więc dalej – zajrzyjmy do słownika.

Według Encyklopedii Zarządzania przedsiębiorczość to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie przedsiębiorczość rozumiane jest jako forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to przede wszystkim umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

Przedsiębiorczy z definicji słownika języka polskiego to wykazujący się inicjatywą, energią i skutecznością.

I jeszcze niezastąpiona Wikipedia. Według tego źródła przedsiębiorczość to zespół cech opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się:

  • dynamizmem, aktywnością
  • skłonnością do podejmowania ryzyka
  • umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków
  • postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem
  • innowacyjnością i motoryką.

Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim:

  • ekspansywność, czyli chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści;
  • innowacyjność, czyli  wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń.

Po tak dogłębnej analizie nie mamy wątpliwości – kobieta przedsiębiorcza to nie tylko ta, która prowadzi działalność gospodarczą. To kobieta aktywna – na różnych polach,  kreatywna, operatywna, pełna energii, inicjatywy i zapału, twórcza i efektywna, pomysłowa i skuteczna, przebojowa i zdecydowana.


Z doświadczenia wiemy, że w każdej z nas znajdzie się pierwiastek przedsiębiorczości. U jednych większy, u innych nieco uśpiony. My jesteśmy po to, by te wszystkie pierwiastki pobudzić do działania, skupić w jedną całość i pokazać światu na co stać PRZEDSIĘBIORCZE BABKI.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, by realizować swoje cele, wspierać inne kobiety, dzielić się wiedzą, zarażać energią i czerpać z kreatywności grupy – zapraszamy.

W tym miejscu żadna kobieca inicjatywna nie jest zła, każda jest ważna i godna uwagi. Motywacja, wsparcie i wiedza, to jet to co dajemy od siebie.

Co włożysz od siebie – to wyłącznie Twoja decyzja.

 

Pomyśl więc o sobie, przeanalizuj które z opisanych tu cech posiadasz, które chciałabyś rozwijać. Doceń siebie za wszelkie przejawy kreatywności, za zaangażowanie i zapał. Opowiedz nam o tym co kreatywnego ostatnio zrobiłaś, jaką podjęłaś aktywność, jaki cel, nawet malutki, osiągnęłaś. A może masz jakąś pasję, która daje Ci wiele radości?

 

Please follow and like us:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *